NIEUWSBRIEF/ persbericht 28 februari 2019

geplaatst in: Nieuws | 0

De Rechtbank heeft zojuist uitspraak gedaan op het verzoek van de buurt om een voorlopige voorziening met betrekking tot  de kap die nodig is voor de realisatie van het Holocaust Namenmonument. De rechter heeft geen oordeel gegeven over de vergunningen zelf, het betreft alleen een afweging van belangen of nu al, hangende het beroep, van die vergunningen gebruik mag worden gemaakt en met de werkzaamheden begonnen mag worden.  (zie 190228 uitspraak vovo kapvergunning Namenmonument).

 

De rechter heeft het verzoek van de buurt toegewezen en geoordeeld dat de gemeente moet wachten met kappen totdat later in het jaar, in de bodemprocedure, voor het eerst een onafhankelijke rechter de vergunningen aan de hand van alle ingebrachte bezwaren zal hebben beoordeeld.

De buurt is opgelucht dat de rechter tot dit oordeel is gekomen. Het betekent dat er eerst een onafhankelijke, rechterlijke toets kan plaatsvinden van de gemeentelijke besluitvorming. De vrees dat het kappen en daarmee het begin van de bouw tot een onomkeerbare situatie zou leiden, is daarmee weggenomen.

Het gaat om een zeer ingewikkeld dossier met veel elementen, die volgens de buurt, de toets der kritiek niet kunnen doorstaan. Het monument is te groot voor de plek, het ontwerp is in strijd met de vooraf gestelde voorwaarden en er heeft nooit enige buurtconsultatie of inspraak plaatsgevonden van de buurt of andere betrokkenen over de wenselijke vormgeving van een namenmonument en de wijze waarop een monument  op de locatie valt in te passen. De buurt pleit voor een open publiek- maatschappelijk debat over hoe een Holocaust namenmonument vorm zou kunnen krijgen.

Over dat alles zal een meervoudige kamer van de rechtbank zich nu uit kunnen spreken. De behandeling van dat beroep is op dinsdag 28 mei aanstaande.

 

Achterliggende informatie is op de site van de Stichting De Groene Plantage te vinden; https://stichtingdegroeneplantage.nl/en ook op de site van 1018BO: https://www.buurtorganisatie1018.nl/holocaust-namenmonument.

 

Hierbij zij ook nog vermeld dat het monument, dat inmiddels op 14,6 miljoen wordt begroot, voor 90% met overheidsgeld zal worden gefinancierd doch nog steeds behandeld wordt als een particulier initiatief. Een groep kunstenaars, architecten, vormgevers en theoretici voert in een separate procedure aan dat dit in strijd is met het aanbestedingsrecht, zowel op nationaal als Europees niveau. Stichting De Groene Plantage is opdracht- gever van deze aanbestedingsprocedure.

Geef een reactie