De Raad van State verleent geen VoVo voor het stilleggen van de werkzaamheden in het Weesperplantsoen

geplaatst in: Nieuws | 0

Ons wordt tegen geworpen dat we er indertijd van af hebben gezien om een VoVo voor de kap aan te vragen. Opmerkelijk in de uitspraak is dat het blijkbaar als een mening wordt gezien (punt 3, regel 5) dat er niet gekapt had mogen worden, terwijl we ons beroepen op wat er letterlijk in de kapvergunning staat:”… er mag niet met kap begonnen worden voor dat er zekerheid is over de bouw van het monument”.

We zien in de uitspraak niets terug van wat ter zitting werd besproken en/ of de vragen die zijn gesteld.Bijvoorbeeld het argument dat door de voortgang van de werkzaamheden onze rechtspositie bij de bodemprocedure in gevaar zou kunnen komen werd in de zitting uitgebreid besproken. Daar is in de uitspraak niets over terug te vinden. Het heeft er alle schijn van dat de uitspraak al klaar lag voor de zitting, waarmee ik bedoel dat deze uitspraak ook geschreven had kunnen worden zonder de zitting. De rechter maakte op ons een goede indruk, daarom is deze uitspraak des te onbegrijpelijker.

We vinden het ook vreemd dat er geen enkele handtekening staat onder het stuk. Dat was wel het geval bij de uitspraken die eerder werden gedaan door de Voorzieningenrechter in Amsterdam en ook de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam op 9 juli.

De volledige tekst van de uitspraak van de Raad van State en de pleitnota van 14 november zijn te vinden op onze website.