AANBESTEDINGSPROCEDURE NAMENMONUMENT KOST VEEL GELD!

 

Naast de zaak die door de Stichting samen met de PWBV, STAA, Bewonersvereniging Weesperflat en vele individuele bezwaarden op bestuursrechtelijke gronden wordt gevoerd over de vraag of de Omgevingsvergunningen voor de kap van 24 bomen en de bouw van het Holocaust namenmonument terecht zijn verleend, voert de Stichting, samen met een groep kunstenaars, architecten, ontwerpers en theoretici nog een andere juridische zaak. (kortheidshalve verwijzen we naar de Open Brief die met dit onderwerp verscheen op 19 oktober 2018 in NRC).

Vanwege het gegeven dat er 80 tot 90% van het geld voor het ontwerp en bouw van het namenmonument met Overheidsgeld gefinancierd gaat worden, bestaat er een plicht tot aanbesteding, zowel op nationaal als Europees niveau. Zowel de ontwerpopdracht van het Namenmonument als de opdracht tot uitvoering komen ver uit boven de Europese drempelwaardes.

Bovendien komt het Namenmonument, na realisatie onder beheer van de stad Amsterdam voor wat betreft onderhoud, beveiliging etc., die ook daarvoor de kosten betaalt.
De complexiteit van de materie heeft ons gedwongen een in aanbestedingsrecht gespecialiseerde advocaat, Mr. C. Slangen, in de arm te nemen. Mr. Slangen heeft al op 5 februari 2019 een brief verstuurd naar het NAC, de Gemeente Amsterdam en het ministerie van VWS, waarin hij deze opvatting uiteenzet, gevolgd door een verzoek tot een overleg. Een reminder van deze brief is afgelopen donderdag, 28 februari verzonden. In deze brief wordt verzocht om iedere activiteit gericht op realisatie van het Namenmonument te staken, hangende deze juridische procedure.

Tot nu toe heeft Mr. Slangen zijn werk, het verrichten van onderzoek, bepalen van strategie en formuleren van de brieven, uitstekend gedaan, maar er hangt ook een prijskaartje aan.

Wij vragen u daarom dringend (opnieuw) uw steun te betuigen door geld over te maken naar:
NL23TRIO 0338816259 t.n.v. Stichting de Groene Plantage ovv ‘ Aanbesteding Namenmonument’.

De Stichting heeft de ANBI-status (814571591), waardoor de giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Stichting De Groene Plantage
P. van Donselaar (voorzitter)
R. Theuws (secretaris)