• Gerrit de Broen_Amsterdam_versie Stadsarchief

    Afbeelding: Gerrit de Broen

Stichting De Groene Plantage maakt zich sterk voor het behoud en de uitbreiding van groen in de Plantage-Weesperbuurt in Amsterdam. Zij combineert acties om groen te behouden door gericht onderzoek te doen en advies te vragen aan deskundigen. Ook adviseert zij zusterinstellingen en particulieren, maakt zich hard voor educatie en probeert jong en oud zoveel mogelijk bewust te maken van het grote belang van groen, in zowel de woonomgeving als de publieke ruimte. Meer lezen … 


Laatste nieuws

Nieuwsbrief 12 april 2019

    In de pers verschijnen herhaaldelijk uitspraken van voorzitter Jacques Grishaver van het Nederlands Auschwitz Comité (NAC) en architect Daniël Libeskind met onjuiste informatie over de situatie rond het Namenmonument. In deze... LEES MEER

Nieuwsbrief 12 februari 2019

Zoals aangegeven in de nieuwsbrief van 4 december 2018 heeft de gemeente het door ons ingediende bezwaar tegen zowel het kappen van de bomen als het Namenmonument en de daarvoor aangewezen lokatie naast... LEES MEER

Nieuwsbrief 4 december 2018

De bezwaarschriftencommissie heeft, na een zeer lange  onderzoekstijd, eindelijk advies uitgebracht aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum. Kort samengevat komt het advies er op neer dat de argumenten die we in de... LEES MEER